میکسر High Shear (های شیر)

از دستگاه های مخصوصی  برای ترکیب مایعات اعم از رقیق و غلیظ با مواد پودری برای ساخت انواع ژل ها و خمیرها استفاده میشود. یکی از این دستگاه ها، میکسر High Shear یا همان هموژنایزر است. ساختار و ساختمان این میکسرها دارای تکنولوژی مخصوص به خود است. ازمیکسر های شیر در صنایع مختلفی نظیر صنایع…

ادامه مطلب