برخی از پروژه های انجام شده توسط ابرا ماشین

خط تولید شرکت کاوش دانه

خط تولید کامل جهت بسته بندی مکمل پودری در کیسه های ۲۵ کیلو گرمی درب باز با ظرفیت تولید 30 تن در شیفت کاری

کربنات کلسیم سلیمانه عراق

دستگاه های بسته بندی کربنات کلسیم میکرونیزه در کیسه های ۲۵ کیلوگرمی پاکت  ولو بگ بدون استفاده از نیروی کمی باد

شرکت افرا

خط تولید کامل با چیدمان عمودی ولی جهت کاهش هزینه انتقال مواد به جای الواتور با اسکرو انجام می شود .

پاژن شیمی

خط تولید دومنظوره جهت بسته بندی چسب کاشی پودری در کیسه درب باز و پاکت های ولوبگ با ظرفیت تولید 24 تن

کلینیک ساختمان

خط تولید با چیدمان عمودی و با حداقل فضای اشغالی جهت تولید محصولات پودری بدون محدودیت در دانه بندی و با ظرفیت  60 تن

شرکت شیمی ساختمان

کیسه پرکن در دو نوع اسکرو ثقلی و  نوع توربینی. جهت بسته بندی محصولات پودری در کیسه های ولوبگ و درب باز