کیسه پرکن

کیسه پرکن
0
کیسه پرکن
کیسه پرکن دهانه باز مجهز به هاپر توزینکیسه پرکن دهانه باز بدون هاپر توزین شرکت ابرا ماشین سازنده تخصصی دستگاه های کیسه پرکن و تجهیزات فرآوری – انتقال  و توزین پودر می باشد که توانسته کیفیت محصول خود را نزدیک به محصولات مشابه خارجی کند. در این راستا شرکت ابرا ماشین…