در صنایع معمولا از دو روش برای انتقال مواد در بین بخش های مختلف استفاده می شود:

  • نوار نقاله
  • اسکرو ماردون
فهرست