گرانول

بلاگ
0
گرانول واژه ی لاتین می باشد که به معنای یه ذره ی کوچک می باشد. معنای دقیق تر آن یکی از ذرات بی شماری است که واحد بزرگتری را تشکیل می دهند. در واقع گرانول شکل خاصی از پلیمر می باشد که از حالت پودری به شکل دانه دانه تبدیل…