ولوبگ یا کیسه شیردار

کیسه پرکن
0
قبل از معرفی ولوبگ بهتر است به ترجمه فارسی آن توجه کنیم. در لاتین ولو به معنی شیر و بگ به معنی کیسه یا پاکت می باشد. بنابراین ولوبگ به معنی کیسه هایی است که دارای شیر می باشد و به عبارت دیگر کیسه شیردار یا پاکت مجهز به شیر…