ولوبگ یا کیسه شیردار

کیسه پرکن
0
قبل از معرفی ولوبگ بهتر است به ترجمه فارسی آن توجه کنیم. در لاتین ولو به معنی شیر و بگ به معنی کیسه یا پاکت می باشد. بنابراین ولوبگ به معنی کیسه هایی است که دارای شیر می باشد و به عبارت دیگر کیسه شیردار یا پاکت مجهز به شیر…

دستگاه کیسه پرکن ولوبگ

کیسه پرکن
0
دستگاه کیسه پرکن ولوبگ از نوع دستگاه های کیسه پرکن دهانه بسته می باشند. از آنجا که این نوع بسته بندی جدیدا وارد بازار ایران می شود گاها به دلیل همین زیاد معرف نبودن این دستگاه ها به آنها دستگاه های پر کن سیمان یا پاکت پر کن گفته می…