پکر ولوبگ اسکرو فشاری

کیسه پرکن
0
یکی دیگر از محصولات شرکت ابراماشین، دستگاه پکر ولوبگ اسکرو فشاری می باشد. در نوع دستگاه کیسه پرکن ولوبگ اسکرو فشاری از مکانیزم مواد تحت فشار، جهت پر کردن محصول در کیسه ها استفاده می شود. به طوری که دیگر از باد به عنوان دو فاز کننده ی مواد بهره…