پکر ولوبگ اسکرو فشاری

کیسه پرکن
0
یکی دیگر از محصولات شرکت ابراماشین، دستگاه پکر ولوبگ اسکرو فشاری می باشد. در نوع دستگاه کیسه پرکن ولوبگ اسکرو فشاری از مکانیزم مواد تحت فشار، جهت پر کردن محصول در کیسه ها استفاده می شود. به طوری که دیگر از باد به عنوان دو فاز کننده ی مواد بهره…

دستگاه کیسه پرکن ولوبگ

کیسه پرکن
0
دستگاه کیسه پرکن ولوبگ از نوع دستگاه های کیسه پرکن دهانه بسته می باشند. از آنجا که این نوع بسته بندی جدیدا وارد بازار ایران می شود گاها به دلیل همین زیاد معرف نبودن این دستگاه ها به آنها دستگاه های پر کن سیمان یا پاکت پر کن گفته می…