پکر ولوبگ اسکرو اصلی و فرعی

کیسه پرکن
0
پکر ولوبگ اسکرو اصلی و فرعی ، نیز یکی از انواع دستگاه کیسه پرکن پودری ولوبگ می باشد. در این نوع از دستگاه ها، از دو اسکرو جهت پر کردن محصول در کیسه استفاده می شود، به طوری که اسکرو اولی جهت پیش ران مواد از مخزن دستگاه به سمت…

پکر ولوبگ توربینی بادی

کیسه پرکن
0
در کیسه پرکن توربینی بادی با استفاده از نیروی گریز از مرکز که توسط توربین مرکزی دستگاه ایجاد می شود. و در نهایت به کمک باد مواد پودری تقریبا دوفاز شده و از نازل دستگاه با شدت زیادی به بیرون هدایت می شود. کیسه پرکن توربینی سه نازل توزین در…

ولوبگ یا کیسه شیردار

کیسه پرکن
0
قبل از معرفی ولوبگ بهتر است به ترجمه فارسی آن توجه کنیم. در لاتین ولو به معنی شیر و بگ به معنی کیسه یا پاکت می باشد. بنابراین ولوبگ به معنی کیسه هایی است که دارای شیر می باشد و به عبارت دیگر کیسه شیردار یا پاکت مجهز به شیر…