میکسر گرانول

میکسر
0
میکسر گرانول برای مخلوط کردن مواد اولیه ی پلاستیک با رنگ های مختلف کاربرد دارد. در واقع از دستگاه مواد گرانولی برای ترکیب کردن گرانول ها با رنگ های مختلف استفاده می شود و این ترکیب رنگ باید کاملا به صورت یکنواخت باشد تا کیفیت کار بالاتری داشته باشیم. گرانول…