پکر ولوبگ اسکرو ثقلی

کیسه پرکن
0
پکر ولوبگ اسکرو ثقلی نیز یکی از محصولات پر فروش شرکت ابراماشین می باشد که در این قسمت به معرفی آن می پردازیم. در پکر ولوبگ اسکرو ثقلی نحوه پر شدن پاکت به این صورت است که ابتدا مواد توسط اسکرو به جلو رانده می شود و سپس به محلی…