خط تولید پودری با چیدمان افقی

خط تولید
0
این نوع چیدمان درمکان هایی استفاده می شود که خط تولید در داخل سوله با ارتفاع بالا تاسیس نمی شود و به عبارت دیگر در جاهایی مناسب است که محدویت ارتفاع داریم که دارای مزایا و معایب مربوط به خود می باشد که در ادامه این مطلب مورد بررسی قرار…