خط تولید نیمه عمودی با توجه به تعداد هر دستگاه و مشخصات هر دستگاه درانواع مختلف تولید میشوند.

نمای بالا

نمای پهلو

نمای پهلو

نمای پرسپکتیو

جدول مشخصات فنی

برای سفارش محصول با ابراماشین تماس بگیرید !